Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

Helyi gyermeknevelési települési támogatás

Helyi gyermeknevelési települési támogatás

A helyi gyermeknevelési települési támogatás (a továbbiakban: helyi gyermeknevelési támogatás) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.

Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 85.500,- Ft/fő, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 99.750,-Ft/fő  nem haladja meg, magasabb összegű családi pótlékban részesül és a kérelmező továbbá családtagjai a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás mértéke havi 15.000,- forint

Kérelem helyi gyermeknevelési települési támogatás megállapítása iránt