Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás (továbbiakban: karácsonyi csomag)

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás (továbbiakban: karácsonyi csomag)

A karácsonyhoz kapcsolódó támogatás (a továbbiakban: karácsonyi csomag) a szociálisan rászorult kérelmezők részére nyújtott természetbeni ellátás.

A karácsonyi csomag azon kérelmező részére állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át 128.250,- Ft/fő egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 500 %-át 142.500,- Ft-ot nem haladja meg. A kérelem minden év október 1. napja és október 31. napja között adható be.

KÉRELEM karácsonyi élelmiszer csomag megállapításához
(KÉRELEM BENYÚJTÁSA OKTÓBER 1. – OKTÓBER 31. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)