Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

VÁROSHÁZI NAPLÓ

A polgármester tájékoztatójából az ülés elején az alábbiakat lehetett megtudni:

A Polgármesteri Hivatal a téli ünnepek alatt 2008. december 20-tól december 31-ig zárva tart. A halasztást nem tűrő ügyek intézésére ügyfélfogadást tart az

 • Okmányiroda, Népességnyilvántartás, anyakönyvi ügyek intézése 2008. december 22.(hétfő) és 2008. december 29. (hétfő) 8,00 –– 12,00 óra és 12,30 –– 17,00 óra
 • Szociális- és Családvédelmi Osztály 2008. december 22. (hétfő) 14,00 –– 18,00 óra
 • Pénzügyi-Gazdasági Osztály –– a 2008. évi utolsó banki napon

Más osztályokon ügyfélfogadás nem lesz!

A Baptista Szeretet Szolgálat Alapítványtól ismét kapott az önkormányzat felajánlást liszt, nápolyi, instant kakaópor, tartós tej szétosztására, melyet november hónapban, – a tej felszabadítását követően – osztanak szét a kollegák a rászorultak részére.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU Élelmiszerprogram keretében 2008. december 2-án mintegy 1500 rászoruló részére élelmiszeradomány (7 kg liszt, 2 kg száraztészta, 2 kg keksz) biztosít. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Budapest XXIII., Táncsics M. u. 45.) történő lebonyolításban kérték az önkormányzat segítségét, elsősorban a rászorulók meghatározásában. Minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ezt a jelentős mennyiségű adományt eljuttassák a rászorulókhoz.

A „Mindenki karácsonya” rendezvény lebonyolítása ügyében megtette a hivatal a szükséges intézkedéseket, megrendelték az élelmiszercsomagokat, amelyeket ünnepség keretében adnak át a jogosultaknak. A beszerzésre 5 millió forint áll rendelkezésre, ezen összeg terhére 1.300 db élelmiszer-csomagot rendeltek meg.
Az ajándékcsomagok átadása az alábbiak szerint történik: 2008. december 15. és 16-án 15 óra Táncsics Mihály Művelődési Ház 2008. december 17-én 15 óra Török Flóris Általános Iskola ebédlője. A mozgássérültek részére házhoz szállításra van lehetőség, ezt december 18-án és 19-én fogják lebonyolítani.

Az MSZP XXIII. kerületi Szervezete elnökének ismételten Kivágó Ivánnét választotta meg a tagság.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2008. október 15-én kelt levelében megköszönte a képviselő-testületnek és a polgármesternek, hogy az önkormányzat csatlakozott az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz. A 2008. évben megépített EURO-VELO kerékpárúton 2008. szeptember 19-én az általános iskolák képviselői „Tiszta levegőt mindenkinek” figyelemfelhívó kerékpározáson vett részt. A fenntartható városi közlekedéshez kapcsolódó állandó intézkedésnek számít a kerületi közlekedésfejlesztési koncepcióterv és a kerületi kerékpárúthálózat I. ütem kiviteli terveinek elkészíttetése is.

A Főpolgármesteri Hivatal megbízásából folyamatban van a MÁV Kelebiai vasútvonal külön szintű közúti keresztezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. Az aluljáró nyomvonala a Vecsés út környezetében, attól É-ra van kijelölve, mely csatlakozik a Szentlőrinci utat a Vecsés úttal összekötő úthoz.

A 2008. szeptember 25-én aláírt Településfejlesztési Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően a BILK Logisztikai Központ Zrt. és a BILK Kombiterminál Zrt. a fásítási tervet elkészíttette és a polgármesteri hivatal részére átadta.

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Közlekedési Ügyosztálya a Bp. XXIII., Grassalkovich út – Dobó u. közlekedési problémái kapcsán helyszíni bejárást hívott össze 2008. november 11- én, 9 órára.

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Közlekedési Ügyosztálya Soroksár Önkormányzatának megkereséseire tájékoztatást adott, hogy
• nyilvántartásuk szerint a XXIII. ker. Majori úton nem szerepel 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, így a Majori út forgalmi rendje megfelelő.
• a Grassalkovich szervizút (MÁV vasútvonal – Hősök tere közti szakasz) burkolata 2007. évben felújításra került. Az útfelújítás garanciális bejárása során intézkedni fognak a kivitelező felé a hibák kijavításáról.
• ugyancsak forgalomtechnikai nyilvántartásuk szerint a XXIII. kerületben a Szentlőrinci út – Erzsébet u. útvonalon az emelt 70 km/h-s sebesség a Wekerle Sándor utcai kereszteződést megelőzően a Szamaránszky dűlőnél korlátozásra került. A tárgyi keresztmetszetben található 50 km/h-s sebességkorlátozó jelzést követően a Wekerle Sándor utcai ívet megelőzően 40 km/h-s korlátozás is szerepel. Felkérték az FKF Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságát a nyilvántartott forgalmi rend ellenőrzésére és szükség szerinti helyreállítására.

A Budapesti Közlekedési Zrt. tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, hogy társaságuk évszaknak megfelelő takarítást végeztet külső vállalkozóval, tavasztól-őszig a megállóhelyek seprését, télen hó eltakarítását és síkosság-mentesítését végezteti a Főváros rendeleteinek betartásával. Területi műszaki ellenőreik vállalkozóik munkáját rendszeresen ellenőrzik, és ha hiányosságokat tapasztalnak, akkor terhükre rendelnek el ismételt takarításokat. Az említett 66-os autóbusz Hősök tere és Zsellér dűlő megállóhelyek takarítása havi rendszerességgel történik. Legutóbbi takarítása 2008. szeptember 25-én történt, melyet műszaki ellenőrük ellenőrzött és tisztának találta az említett helyszínt. A Társaság szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé a takarítás rendszerességének növelését.”

Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes a polgármesteri hivatal megkeresésére tájékoztatást adott, hogy az Ócsai úton a Főkert Zrt-vel kötött szerződés szerint évi három alkalommal történik kaszálás. Az első két kaszálás határidőre megtörtént, a harmadik kaszálást a hivatal kérésére a soroksári redezvénysorozat miatt szeptember második hetében végezték el. Újabb kaszálási munkák elvégzésére a Főváros már nem rendelkezik pénzügyi forrással.

A Molnár-sziget I-II. ütem ivóvíz vezeték 2008. október 3- án átadásra került, 164 ingatlan tulajdonosát kötelezték a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére.
Befejeződött: a Szitás utca (Rézöntő u. és Tárcsás u. közötti szakasz), a Táncsics Mihály utca (Hősök tere és Erzsébet u. közötti szakasz) az Ecetfa utca (Grassalkovich út és Vésnök u. közötti szakasz) rongálódott gyalogjárda átépítése.
Az elmúlt időszakban megismétlődött víznyelőrácsok eltulajdonítását követően, a szinte azonnali pótlással egy időben rendőrségi feljelentést tett a hivatal ismeretlen elkövető(k) ellen.
Pótlásra kerültek a Táncsics Mihály utcában (Hősök tere és Vecsés út közötti szakasza) a hiányzó fekvőrendőr elemek.
Felfestésre került a Millenniumtelepnél (KÖZGÉP Zrt. parkolójában) található „Soroksár-busz” megállójának jelzése.

A költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg terhére a szociális ellátások kifizetése postai átutalással folyamatos.
Soron kívüli ügyintézéssel történik a gyógyszersegélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények megállapítása. A kerületi közoktatási intézményekben az intézményvezető állapítja meg a gyermekétkeztetési díjkedvezményeket az önkormányzat által biztosított keretösszeg terhére. Amennyiben az osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök odafigyelnek, nem fordulhat elő, hogy valamely gyermek azért, mert a szülei nem tudják befizetni a térítési díjat, nem kap ebédet. Az a tapasztalat, hogy erre minden intézményben nagy gondot fordítanak. Dr. Besenczi László háziorvos 2008. december 1-től nyugdíjba vonul, helyettesítéséről az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője gondoskodik. A megüresedő háziorvosi praxisra kiírt pályázat 2008. november 5-én jelent meg az Egészségügyi Közlönyben és az Önkormányzat Honlapján. A pályázatokat a Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napig nyújthatják be az orvosok, tehát a januári képviselő-testületi ülésen lehet elbírálni.

A Fővárosi Önkormányzattól, illetve a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháztól átadás-átvételre kerülő szakellátási feladatok ügyében novemberben várható a Fővárosi Közgyűlés döntése. Az ehhez szükséges iratokat benyújtották a Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztályára. A működési engedély és az OEP szerződés feltétele, hogy a Fővárosi Közgyűlés támogassa Soroksár Önkormányzatának és a Délpesti Kórház kérését.

A szeptember 15-ig esedékes II. féléves adókat a kerület 1995 lakosa nem fizette be, emiatt keletkezett hátralékok összege a késedelmi pótlékkal együtt 69 MFt. Ebből 8,5 MFt csak az építményadó, 10,7 MFt a telekadó és 28,9 MFt a gépjárműadó. A cégek hátralékait is vizsgálták. Kiderült, hogy 359 cég tartozik – pótlékokkal együtt – 54,3 MFt-tal. Ebből 10,5 MFt az építményadó, 13,8 MFt a telekadó és 27 MFt a gépjárműadó hátralék. A kimutatott hátralékok nem tartalmazzák azokat az összegeket, amelyeket már átjelentettek az önálló bírósági végrehajtó részére. Kiszűrésre kerültek azok az adóalanyok is, akik év eleje óta részletfizetéssel rendezik tartozásukat. Következésképp a fenti, összesen 123,3 MFt hátralék behajtható tétel.
Az elmaradt adóbefizetések rendezése érdekében elkészítették a szükséges fizetési felszólításokat, amelyben 8 napos befizetési határidőt biztosítottak. A fizetési határidő lejártát követően cégek esetében inkasszót, míg magánszemélyek esetében azonnali letiltást, ha kell helyszíni bejárást is fognak kezdeményezni ingófoglalás kilátásba helyezésével.


A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:

Érdeklődtek a BILK fásítási tervéről. A válaszból kiderült, hogy a fásítási tervről a képviselők másolatot kaphatnak a Műszaki Osztályon. Szintén képviselő érdeklődött két beruházással kapcsolatban. A polgármester tájékoztatása szerint a Papírgyár környékén a Knorr Bremse kezdett fejlesztésekbe. A volt Épfu Reál Kft.-t vették meg, ahol több régi épület kerül lebontásra, és helyettük ún. „barna beruházású” objektum kerül több száz millió Euros költségvetéssel kiépítésre. A volt Vörös Október Tsz. Környékén pedig a korábban Lurdy Cégcsoporton belül működött Vajda Papírfeldolgozó kezdett beruházásba.


A napirend előtti felszólalások keretében az alábbiak hangzottak el:

Egy képviselő azzal kapcsolatban szólalt fel, hogy sajnos Soroksáron is egyre jobban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, lakásbetörések. Véleménye szerint több felvilágosítást kellene adni a lakosságnak arra vonatkozóan, hogyan előzhetik meg e bűncselekményeket. Ilyen témakörben akár lakossági fórumot is kellene tartani, de ami a legfontosabb, minél több rendőrt kellene a kerületbe vonzani.

A Vecsés utcai lakosok kérése az alábbiak kerültek ismertetésre. A Szamaránszky dűlőnél kihelyezett buszmegállónál két villanyoszlop is van, de egyiken sincs lámpa. Ennek pótlását kérik a lakosok. Szintén a Vecsés utcában jelentkezik problémaként, hogy nincs járda, ezért kérik, ha a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy betonalapú, aszfaltos járdát építsenek ki, legalább valamilyen döngölt földes vagy murvás megoldással könnyítsék meg a gyalogosok közlekedését. A Csibuk utcából jelezték, hogy mióta a Láng Endre utcába három fekvőrendőrt helyeztek ki, erre az utcára zúdult a forgalom. Ennek megoldására ők is fekvőrendőrt kérnek.

Szintén képviselői észrevételként hangzott el, hogy Soroksáron már több helyen épül társasház a volt paraszt házak helyén. Az iránt érdeklődtek, hogy rendben lezajlottak- e ezek esetében az engedélyeztetési eljárások, a bontási és építési engedélyek kiadása.
Ismét elhangzott, hogy az Írisz utcai lakosok kérik, hogy az utcát egyirányúsítsák a Köves utca felé, illetve az utcát nyissák meg a Maros utcából.

Az elhangzottakat követően a napirendeket tárgyalták.

 • A XXIII. kerület, Soroksár Molnár- sziget déli csücskének területére vonatkozó szabályozási tervet az önkormányzat képviselő-testülete a 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (továbbiakban: KVSZ) módosításaként fogadta el. A módosítás hatálybalépésével lehetővé vált az érintett IZ (jelentős zöldfelületű intézményterületek) keretövezeti besorolásban lévő területen lakóépületek elhelyezése.
  A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatala (továbbiakban: Közigazgatási Hivatal) közérdekű bejelentés alapján vizsgálatot indított a fenti KVSZ módosításról szóló 50/2007. (XII.14.) számú rendelet jogszerűségével kapcsolatban, majd törvényességi észrevétellel élt.
  A törvényességi észrevétel szerint „a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló” 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 1. § (2) bekezdésének nem teljesítésével az 50/2007. (XII.14.) számú rendelet jogszabálysértő, mivel ellentétes a BVKSZ 41.§ (4) bekezdésével, ahol szabályozva van, mely IZ keretövezetbe tartozó területeken nem lehet lakásfunkciót is megengedő építési övezetet kijelölni.
  Mivel a szabályozási terv véleményezésének elindítása előtt úgy ítélték meg, hogy nem egyértelmű a meghatározás a lakófunkciót is megengedő IZ keretövezetekre vonatkozóan, ezért két tervezetet dolgoztattak ki a terület felhasználására vonatkozóan, melyek közül az egyikben lakóépületek elhelyezése szerepelt, a másik pedig sport- és szabadidős jellegű terület felhasználásra vonatkozott.
  A véleményezés során egyidejűleg mindkét változatot megküldték a véleményezésben részt vevő szakhatóságok, valamint államigazgatási szervek részére, hogy a változatokkal kapcsolatban állást foglaljanak. Legfőképp a Fővárosi Önkormányzat állásfoglalására vártak a továbbtervezés miatt, mivel – mint rendeletalkotók – leginkább ők az illetékesek eldönteni azt, hogy a tervezetekben szereplő javaslatok megfelelnek-e a Fővárosi közgyűlés által elfogadott BVKSZ előírásainak.
  Mivel a véleményezési eljárás során kapott Fővárosi Önkormányzati vélemény szerint a beküldött dokumentációban szereplő sport- és szabadidős jellegű, valamint lakáscélú beépítést is lehetővé teszik a hatályos BVKSZ előírásai, továbbá senki más nem emelt kifogást a lakóépületek elhelyezésének jogszerűségére vonatkozóan, ezért annak tudatában folytatták le a véleményezési eljárást, hogy jogszerűen járnak el. A Közigazgatási Hivatal vizsgálata során azonban ennek ellenkezőjét állapította meg.
  A törvényességi észrevételében a Közigazgatási Hivatal vezetője felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a törvénysértő rendelkezést vizsgálja felül, és a jogszabálysértést szüntesse meg. A képviselő-testület úgy döntött, hogy egyet ért a törvényességi észrevétellel, és a KVSZ módosításáról szóló 50/2007. (XII.14.) számú rendeletet hatályon kívül helyezi.
  Mivel a sport- és szabadidős jellegű terület felhasználásra vonatkozó szabályozási tervi változatot is egyidejűleg leegyeztették a 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § előírásainak megfelelően, továbbá az állami főépítész ennek a változatnak az elfogadása ellen sem emelt kifogást, ezért javasolták a sportés szabadidős jellegű terület felhasználásra vonatkozó szabályozási tervi változat elfogadását.
 • Megtárgyalták az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának elfogadására tett javaslatot.
 • Döntöttek folyószámla hitel éven túlivá minősítéséről. Az önkormányzat 700.000.000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, melyet 2008. augusztus 27-én ismételten megkötött egy év időtartamra. A folyószámla-hitel az év során a napi operatív működési kiadások fedezetére szolgál.
  Amennyiben a fenti folyószámla- hitel egyenlege a 2008. december 31-i likviditási helyzet alapján (-), úgy a képviselő-testület a folyószámla (-) egyenlegét éven túli hitellé minősíti át. Ennek a hitelkeretnek a felvételére azért van szükség minden évben a felvételére, mivel a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az év utolsó napján utalja a kerületek számlájára a utalni az iparűzési adó kerületeket megillető részét.
  Amennyiben az év utolsó napján a bankszámla egyenleg (+), úgy a jelen előterjesztés oka fogyottá válik.
 • Megtárgyalták az önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek:
  – a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
  – az önkormányzat valamennyi területén továbbra is célszerű a racionális gazdálkodás megvalósítása,
  – az intézményi kiadások csak a törvény által előírt mértékben növelhetőek,
  – önkormányzatnál elsősorban prioritást élveznek a működési kiadások finanszírozása, másodsorban a halasztott fizetések, illetve a hitelek és kötvények törlesztése, harmadsorban a felhalmozási kiadások finanszírozása,
  – az esetleges önkormányzati hitelfelvétel csak felhalmozási célt szolgáljon, melynél szem előtt kell tartani az önkormányzat teherbíró illetve hitelképességét,
  – törekedni kell az elérhető bevételi források körének bővítésére, a tervezett bevételek teljes körű beszedésére.
 • Javaslatot fogadtak el a 2009. évi ellenőrzési tervére vonatkozóan.
 • Javaslatot fogadtak el a 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 2001. július 1-jétől új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét. A köztisztviselők teljesítményértékelésének egyik feltétele, hogy a képviselő-testület évente maghatározza az ún. kiemelt célokat. Az ezzel kapcsolatos testületi döntésről tárgyaltak a képviselők.
 • 2007. június 5-i Képviselőtestületi ülésen egyéni képviselői indítvány előterjesztésével javaslat került megfogalmazásra a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 186553 hrsz.-ú terület (volt Délitemető) hasznosítására vonatkozóan, kegyeleti emlékpark létesítésére. A 372/2007.(VI.5.)Ök. sz. határozat értelmében a képviselő- testület döntött, hogy a kiürítetlen temető egyharmadán emlékparkot kíván létesíteni.
  2008. júniusában a 331/2008. (VI.17.) Ök. sz. határozatával a képviselő-testület már arról is döntött, hogy a kiürítetlen temető kiürítéséhez szükséges költségeket, valamint a terület hasznosításhoz szükséges településrendezési terv (ek) elkészítésének költségeit 2009. évi költségvetésében biztosítja. Arról azonban nem döntött, hogy pontosan milyen hasznosítást képzel el az érintett területen, ezért ennek hiányában az sem határozható meg, hogy a 2009. évi költségvetésben kizárólag szabályozási terv készítéséhez szükséges költségeket kell biztosítani, avagy Fővárosi Szabályozási Keretterv módosító hatástanulmányt is meg kell majd rendelni.
  Lehetőségek: A 186553 hrsz.-ú ingatlan 1999. január 1.-től a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT) hatályba lépésével közpark övezeti besorolásból L4 jelű intenzív kertvárosias lakóövezeti besorolásba került. A területre vonatkozó 25/2002.(VII.19.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv a hatályos előírások alapján lakóépületek elhelyezését teszi lehetővé az egész terület beépítésére, telekalakítására és építészeti megoldására vonatkozó elvi építési engedély alapján.
  A szakmai előkészítés során körvonalazódtak az elképzelések a terület rendezését, valamint fejlesztését illetően, így az emlékmű létesítése mellett további funkciók elhelyezésének lehetőségei is felmerültek (pl: kilátóterasz, pihenőpark, műterem, múzeum, szálloda, stb).
  Közterületet érintő változtatás, illetve műterem, művelődési és kulturális célú épület (múzeum), szálláshely- szolgáltató épület (szálloda) azonban csak szabályozási terv módosítását követően engedélyezhetők, mivel a hatályos előírások ezeket jelenleg nem teszik lehetővé. (A jelenlegi FSZKT-ban meghatározott L4 jelű intenzív kertvárosias lakóövezet megváltoztatásához bizonyos esetekben még előzetes FSZKT módosításra is szükség lehet.)
 • 2008. június 3-án lakossági fórum került megrendezésre abból a célból, hogy a Kerületi Településfejlesztési Koncepció elkészítése előtt összegyűjtsék a kerület fejlesztésével kapcsolatos lakossági javaslatokat, észrevételeket.
  A lakossági fórumon szóban ismertetett véleménykérő kérdőíveket a kerület honlapján is megjelentették mindazok részére, akik a lakossági fórumon nem mondhatták el véleményüket. Ezt követően várták a visszajelzéseket, azonban az előzetes elvárásoktól sajnos messze elmaradt az előzetes véleménykérésekre vonatkozó beérkezett kérdőívek száma. Lakossági kérdőív esetében összesen 64 válasz érkezett, gazdasági társaság részéről pedig összesen 2 vállalkozás küldött vissza kitöltött kérdőívet.
  Ennek ellenére többnyire időpont egyeztetést követően sikerült beszerezni a jelentősebb cégek javaslatait, észrevételeit, valamint levélben kikérték az érintett szakhatóságok, államigazgatási szervek Kerületi Településfejlesztési Koncepció kialakításával kapcsolatos véleményeit, illetékességi körükbe tartozó jogszabályi követelményeit, valamint a terület fejlődése szempontjából jelentős ágazati terveit, melyeket figyelembe vették a Koncepció elkészítésénél.
  Az anyag a polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival való többszöri egyeztetést követően elkészült. Annak érdekében, hogy a társadalmi szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, valamint az érintett lakossággal megismertethessék a Koncepció lényegesebb elemeit, továbbá átfogóbb képet kaphassanak az érdeklődők, javasolták, hogy kerüljön lakossági fórumon megismertetésre az elkészült Kerületi Településfejlesztési Koncepció, valamint a kerület honlapján is kerüljön közszemlére az anyag.
 • 2008. október 14-ei ülésen jóvá hagyták a képviselők a közoktatási intézmények beszámolóját az előző tanév tapasztalatairól, továbbá meghatározták az oktatási- nevelési intézmények szakmai ellenőrzésének 2009-től 2013-ig szóló ütemtervét.
  Az egyhangúlag elfogadott ütemterv szerint 2009-ben elsőként a Mikszáth Kálmán Általános Iskola átfogó szakértői vizsgálatára kerülne sor. A testületi ülés további részében, több napirendi ponthoz – és az intézményben történt sajnálatos eseményhez – kapcsolódva ismét szóba került a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában folyó pedagógiai munka, különös tekintettel arra, hogy történik-e szegregáció, illetve mit lehet tenni annak elkerülése, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatása-nevelése érdekében.
  Miután az öt évre szóló ütemtervet elfogadták, a Mikszáth Kálmán Általános Iskolára vonatkozólag felvetődött egy külön, részletes szakértői vizsgálat igénye is.
  Fentiek alapján úgy határoztak, hogy a 2009 első félévére tervezett vizsgálatot előbbre hozzák, a vizsgálat elvégzésére az Oktatási Hivatal által javasolt szakértőket kérnek fel, valamint az átfogó szakértői vizsgálat szokásos szempontrendszerét bővítsék ki a 2008. október 14-i testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően az iskolai szegregációra utaló jelek részletes vizsgálatával.
 • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklete kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók után a normatív hozzájárulás abban az esetben illeti meg az önkormányzatot, ha az alapító okirat a fogyatékosság típusát is meghatározza. Oktatásinevelési intézményeink alapító okirata már tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását, jelenleg a fogyatékosság típusa szerinti részletezére kerül sor intézményenként. Budapesti Körzeti Földhivatal 2005-ben digitális területfelmérést végzett, melynek eredménye a megbízhatóbb új technikának köszönhetően pontosabb és több esetben eltér az intézmények alapító okiratában eredetileg szereplő adattól. Ennek megfelelően az alapító okiratok 8. pontjában szereplő adatok módosulnak a digitalizáció miatti területváltozás szerint.
  Fentiek alapján vált szükségessé az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratának módosítása.
 • Az önkormányzat azokat az ingatlanokat, melyek még műszakilag rendezetlenek, ill. bármely ok miatt nem minősülnek építési teleknek határozott időtartamú haszonbérleti szerződéssel hasznosítja a 99/2007. (III. 13.) és a 410/2008. (IX. 16.) Ök. számú határozatok alapján.
  Azokat az ingatlanokat, melyeken magántulajdonú felépítmény áll, határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel hasznosítják.
  Az új bérleti-, illetve haszonbérleti szerződések aláírása néhány kivételtől eltekintve megtörtént. A haszonbérletek tekintetében sajnos jellemző, hogy a bérlők sokszor csak felszólításra teszik rendbe, illetve művelik meg. 2007-ben, 2008-ban több haszonbérleti szerződést mondtak fel. A szabad rendelkezésű bérleményeket újsághirdetés útján is próbálják hasznosítani.
  A belterületbe vont területek értékesítése a Vagyongazdálkodási Csoporton egész évben folyamatosan történik (rendezési kötelezettséggel) és/vagy árverésen, ezért a belterületi haszonbérleti szerződések száma folyamatosan csökken.
  Sajnos vannak olyan bérlők és haszonbérlők is, akik a felszólítás ellenére sem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek.
  Az elmaradt bérleti díj behajtása érdekében a Vagyongazdálkodási Osztály minden esetben segítséget nyújt, ahol lehetséges telefonon ill. levélben szólítják fel kötelezettségük teljesítésére az ügyfeleket. Ahol ennek ellenére sem történik meg a tartozás kiegyenlítése, ott a haszonbérleti szerződés felmondására kerül sor, ill. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezik.
  A bérleti, illetve haszonbérleti díjból 2008. szeptember 30-ig a Pénzügyi-gazdasági Osztály nyilvántartása szerint 7.039.481 Ft folyt be.
 • Tájékoztatót hallgattak meg az ipari és kereskedelmi tevékenységek ellenőrzéséről. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) van módosításokkal együtt hatályban. Emellett az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet néhány cikke továbbra is hatályban maradt.
  A kerületben jelenleg 596 üzlet üzemel. 2007. október 15-e és 2008. október 15-e között 77 új működési engedélyt adott ki a hatóság, 43 üzlet szűnt meg és 34 módosítás történt.
  Az engedélyezés mellett a hatóság ellenőrzéseket folytat le önállóan, illetve a szakhatóságokkal közösen, valamint a lakossági bejelentéseket, panaszokat vizsgálja ki. Panaszügyek jellemzően a vendéglátó egységek nyitvatartási idejével, zajpanasszal és közterületen való italfogyasztással kapcsolatban jelentkeznek.
  A nyári átfogó ellenőrzés során 2008. június 1-jétől 2008. augusztus 31-éig terjedő időszakban összesen 63 kereskedelmi egységet ellenőrzött a hatóság. A működési engedélyhez szükséges szakhatósági engedélyekkel az egységek rendelkeztek.
  Az ellenőrzés során a hatóság 24 olyan egységet talált, amelynek a bezárását nem jelentették, de már nem üzemelt, ezeknek a bejelentett tevékenységét a hatóság megszüntette. 7 esetben volt hiányos a vásárlók könyvének és az ellenőrzési naplónak a hitelesítése, 3 esetben utólag tudták csak a szakképesítést bizonyítani. A felügyeleti szervek kifüggesztésével kapcsolatban az új adatokról (cím, telefonszám, stb.) készített a hatóság tájékoztatót, melyet az üzletekben a tulajdonosoknak, vagy az alkalmazottaknak átadtak. Vendéglátó ipari egységeknél 3 esetben maradt el az osztályba sorolás bejelentése. A hiányosságokat lehetőségekhez képest azonnal pótolták. Felmérések alapján a kerületben még számos olyan üzlet van, mely megszüntette a tevékenységét, de nem jelentette be. A hatóság ezek kiderítését és az egységek megszüntetését folyamatosan végzi.
  AZ ÁNTSZ Fővárosi XX. és XXIII. kerületi Intézete az alábbiakban összegezte tapasztalatait:
  Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. nyarán az ÁNTSZ XX. és XXIII. kerületi Intézete közös ellenőrzéseket tartott Soroksáron a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Osztályával. Az ÁNTSZ a nyári hónapokban az egész ország területén fokozott közegészségügyi ellenőrzéseket végzett, elsősorban az idegenforgalom által érintett területeken. A kánikula akció kiemelten foglalkozott a napközis táborok, strandok, és a tömegközlekedési egységek, például pályaudvarok, autópályák melletti benzinkutak közegészségügyi helyzetével is. A vendéglátás területén főleg a fagylaltozók, cukrászdák, éttermek, és a nagy tömegeket vonzó rendezvények kerültek ellenőrzésre. Soroksáron 14 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg közösen az Általános Igazgatási Csoporttal. Három vendéglőben és egy cukrászdában fordult elő olyan közegészségügyi hiányosság (elsősorban a nem megfelelő személyi higiéne) amiért helyszíni bírságot szabtak ki. Az üzletekben használatos tisztító és fertőtlenítőszerek felhasználásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének az üzletek fele nem tett eleget. A mulasztás leggyakoribb oka, hogy az üzemeltetők nem ismerik a jogszabályokat, azon belül is a kémiai biztonsággal kapcsolatos rendeletek előírásait nem tudják, hogy a takarító és tisztítószerek nagy része is a veszélyes készítmények közé tartozik. Felszólításra a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység bejelentését a vállalkozók pótolták.
  Közös akciók alapján elmondható, hogy az ellenőrzötteknél súlyos, kirívó közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltak. A működési engedélyéhez kiadott szakhatósági hozzájárulásokban előírtakat az üzletekben betartották. A közegészségügyi és kémiai biztonsági előírások érvényesítése érdekében az intézet a jövőben is ellenőrzi a soroksári üzleteket.
  2./ Telepengedélyezési eljárás lebonyolítása
  A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló többször módosított 80/1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján a hatóság 2007. október 31-e és 2008. október 15-e között 26 telepengedélyt adott ki, 4 módosítást. A kerületben jelenleg 257 telep üzemel. Helyszíni ellenőrzésre az engedélyezési eljárás mellett panasz esetén került sor, melyek jellemzően zajpanasz vagy hulladék elhelyezésével kapcsolatos problémák.
  3./ Közterület használat engedélyeztetése
  Közterület használati kérelem 2007. október 31-e és 2008. október 15-e között 41 kérelmezőtől 90 alkalommal érkezett, jellemzően zöldség-gyümölcs, illetve virág árusítás, árubemutatás és cirkuszi tevékenység végzésére. Helyszíni ellenőrzést a cirkuszi tevékenység befejezését követően minden alkalommal végez a hatóság, ezzel biztosítva a helyszín rendezett állapotba való visszaállítását. Kiemelt időszakot jelent e téren a Majális, a Nőnap, az Anyák Napja és a Halottak Napja.
  4./ Pénznyerő automata üzemeltetéséhez hozzájárulás
  Pénznyerő automata üzemeltetéséhez való hozzájárulást 2007. október 31-e és 2008. október 15- e között 6 esetben kértek. Jelenleg 38 cégnek van erre engedélye. A Szerencsejáték Felügyelet engedélyének meglétét és annak felvezetését a működési engedélyre a nyári helyszíni ellenőrzések során ellenőrzi a hatóság.
 • Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások közül öt lakás üresedett meg szolgálati jogviszony megszűnése, lakbér és közüzemi díj meg nem fizetése miatti lakás kiürítése, valamint a bérlő elhalálozása folytán.
  A Vagyongazdálkodási Osztály Ingatlankezelő Csoportja a lakásokat kiürített állapotban birtokba vette, az árammérők átírása az önkormányzat nevére folyamatban van.
  Egyeztetések történtek Skivraha Péter rendőr alezredes – őrsparancsnok úrral. A megtekintett önkormányzati ingatlanok közül két lakás szolgálati lakássá nyilvánításáról, valamint a többi értékesítésének módjáról döntöttek.

Az utolsó napirend keretében többek között az alábbiak hangzottak el:

Az ÖSE és a FIDESZ-Összefogás Soroksárért Egyesület közös szervezésében jótékonysági koncertet tartottak a Fatimai Szűzanya templom közösségi háza javára, ami sikeresen zárult. (9. o) Soroksár Önkormányzatának közlekedési tanácsnoka a BKV vezetését megkereste annak érdekében, hogy bővítsék a 66E autóbusz járatait, vagy a szimpla járműveket csuklós járatokra cseréljék fel a mindennapos zsúfoltságot enyhítendő. A BKV illetékese lehetőséget lát a probléma megoldására 2008 végétől, mert akkorra szabadul fel gépjármű a Szabadság híd megnyitását követően.

Képviselői indítványként hangzott el, hogy csepeli mintára Soroksár főterén helyezzenek ki egy nagy ablakos hirdetőtáblát, melyben a mindenkor aktuálisan megalkotott rendelet közszemlére tehetők. Szintén javaslatként hangzott el, hogy az önkormányzat vegyen zászlókat és a főutakat a nemzeti ünnepeken lobogózzák fel. Szintén képviselő tolmácsolta a lakosok kérését. Az Erzsébet utca lakói két fekvőrendőrt kérnek, valamint a Láng Endre és a Tárcsás utcák sarkához is fekvő rendőrt kérnek. A Hunyadi utca és Szent István utca sarkára zsákutca tábla kihelyezését sürgetik.

A Sodronyos utca lakói köszönetüket fejezték ki a járda kiépítéséért. A Zsilvölgy és Házikert utca sarkára szintén zsákutcát jelző táblát kérnek az ott lakók.

A napirend előtti felvetések során már szóba kerültek a társasház építések. Az engedélyezési eljárások lefolytatásáról tájékoztatást kértek a következő ülésre.