Fejlesztés alatt
logo
2023. február 1., szerda |
Ignác napja

VÁROSHÁZI NAPLÓ, KÖZMEGHALLGATÁS

A polgármesteri tájékoztatóban először az elmúlt időszak rendezvényeiről, ünnepségeiről kaptak tájékoztatást a képviselők, majd a hivatali ügyintézések és az azzal kapcsolatos fejlemények kerültek ismertetésre.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tájékoztatást adott, hogy a Grassalkovich út – Tengelice utca vonalában lévő vízelvezetés ügyében helyszíni bejárás során megállapítást nyert, a fenti címen az út szélén megálló csapadékvizet az ott közlekedő járművek a ház falára fölverik. A csapadékvíz elvezetésének problémáját a 2009. évi fenntartási tervbe a FKF. Zrt. előirányozta és a második negyedévben a szükséges munkákat elvégzi.

Budapest Főváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közlekedési Ügyosztálya az önkormányzat megkeresésére tájékoztatott, hogy a Haraszti út közigazgatási határ és Millennium-telep közti szakaszán a forgalmi rend felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására felkérte a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságát.
Az Írisz u. – Maros u. forgalomcsillapításával egyetért, azonban a javasolt behajtási tilalom helyett az Írisz u. Köves út felé történő egyirányúsítását javasolják, amelynek megvalósításáról az önkormányzat egyetértése esetén intézkedni fog.
Soroksár Önkormányzatának kérésére az ügyosztály a korábbiakban már többször vizsgálta a Napsugár Óvoda környékének közlekedésbiztonsági helyzetét. A Grassalkovich úti szervizút óvoda előtti szakaszán 30 km/h-s „Sebességkorlátozás” van érvényben. A tárgyi útszakaszon a korábbiakban a „Gyermekek” veszélyt jelző tábla is elhelyezésre került. Az Ócsai úti szervizút felől a teherforgalom behajtása is táblával tiltott, így az oktatási intézmény előtt csak az a teherforgalom jelenhet meg szabályosan, amely a Grassalkovich úti szervizút túloldalán lévő telephelyhez (SORTEX) köthető. A szervizúton sem a közúti, sem a gyalogos forgalom mértéke nem teszi indokolttá a gyalogos átkelőhely létesítését. A felüljáró alatti parkolóként működő terület legális várakozóhelyekké történő kiépítését az ügyosztály a közeljövőben nem tervezi. A forgalmi rend módosítását a fentiek alapján továbbra sem tartják indokoltnak.
A Tartsay u. – Nyír u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítését szükségesnek tartják, de az idei évi költségvetés a feladat megvalósításához nem biztosít forrást.
A Hősök tere környéki gyalogos átkelőhelyek burkolati jeleinek soron kívüli felfestésére, a kért megállási tilalom, valamint a Török Flóris Általános Iskola javaslatai indokoltságának vizsgálatára felkérték a FKF Zrt.-t.
A Zsellér dűlő – Sodronyos u. kereszteződésébe kért gyalogos átkelőhely létesítését véleményük szerint sem a gyalogos, sem a közúti forgalom nem indokolja.
A Tárcsás u. 5-7. sz. elé kért „Gyermekek” veszélyt jelző tábla kihelyezésére felkérték a FKF Zrt.-t.

Ezt követően az önkormányzat beruházásairól lehetett információkat megtudni.

Elkészült a Vecsés út (Templom u. – Grassalkovich szervizút, valamint a Grassalkovich szervizút – Felső-Dunasor közötti szakasz) burkolat felújítása.
Folyamatban van a Vecsés út (burkolat felújítással érintett szakasz) gyalogjárda burkolatának felújítása, javítása.
Elkészült a Sürgöny utcában (Csibuk u. – Láng E. u. közötti szakasz) és a Vetés utcában (Szitás utcából a Szitás utcáig ívelő szakasz) a gyalogjárda burkolat felújítása.
Megkezdődött a Lórév utcában (Haraszti szervizút és Csizmadia u. közötti szakasza) a rongálódott aszfaltburkolatú gyalogjárda átépítése.
Megkezdődött a Szilágyi Dezső utcában (Alsóhatár út és Tartsay u. közötti szakasz) a betonlapos gyalogjárda átépítése.

Ismételten összegyűjtésre és később elszállításra került az illegálisan elhelyezett sitt, szemét, törmelék, töltőföld a Temető sor, illetve a Közös legelő dűlő egy részéről.
Helyreállításra kerültek a Szentlőrinci úton lévő keresztutcákat jelölő ledöntött utcatáblák.

Továbbiakban az alábbiak kerültek részletezésre:
A szociális osztályon továbbra is nagy az igény az önkormányzat által folyósított támogatások iránt, ezt a kötelezettséget a költségvetésben jóváhagyott előirányzat betartásával egyre nehezebben tudják teljesíteni. Már találkoztak olyan kérelemmel is, mely szerint többen szeretnének jelentős támogatást kapni a megnövekedett lakástörlesztő részletek kiegyenlítéséhez. A napokban érkezett olyan kérelem, hogy az önkormányzat vásárolja meg a hitellel terhelt ingatlant és ők bérlőként lakhassanak ott tovább. A megnövekedett törlesztő részleteket nem tudják fizetni, illetve ha kifizetik, a megélhetésükre nem marad szinte semmi. Ilyen esetben, akin a családja nem tud segíteni, az nagyon nehéz helyzetbe kerül. A rádióban és az újságokban írtak erről, hogy ilyen esetben megvásárolhatja az önkormányzat az ingatlant, csak arról nem volt szó, hogy itt több 10 milliós tételekről van szó, és ehhez meg kellene találni a megfelelő forrást is.
Az előző évhez viszonyítva már-már duplájára emelkedett az adósságcsökkentési támogatást igénylők száma. Védett fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét eddig 80 személy kérte. Számukra részletfizetési kedvezményt biztosít a szolgáltató, de ezzel egyre többen nehezen birkóznak meg.
A szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott igényeket a jogszabály szerinti összegben elfogadták. 2009. június 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakra 54 munkanapra 152 fő – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – gyermek részére napi 370 Ft-ot biztosítottak, összesen 3.036.960 Ft összegben. Tekintettel arra, hogy 370 Ft-ért meleg ételt csak egy tál feltét nélküli főzelék formájában lehet beszerezni, felmelegíthető ételkonzervek formájában tervezik a nyári gyermekétkeztetést megszervezni. Rendkívül változatos étlapot állítottak össze, és ennek alapján rendelték meg az ételkonzerveket.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2009. május 18-án és 19-én mintegy 1600 hátrányos helyzetű család részére osztottak EU Élelmiszersegély Program keretében tartós élelmiszereket. Az igényjogosultak meghatározásában nyújtott segítséget az önkormányzat a számukra.

Az adócsoport megvizsgálta a cégek hátralékainak alakulását, mivel a májusi hátralékos kimutatás szerint 333 cég tartozott 36,7 M Ft-tal. A most elkészült hátraléki kimutatás már csak 25,4 M Ft-os hátralékot mutatott ki. Azaz 11,3 MFt-ot sikerült behajtani csupán a felhívás eredményeként, amelyből telefoni sürgetésre 5,6 M Ft-ot, házipénztárba 3,9 M Ft-ot fizettek be.
A különbözet behajtása érdekében konkrét végrehajtási cselekményeket indítottak, fuvarozással foglalkozó cégek esetében a gépjárművek forgalomból való kivonásával, egyéb más cég esetében azonnali beszedési megbízás formájában.


A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi kérdések hangzottak el:

Elhangzott, hogy vasárnap az egyik képviselő úr két fiatalemberrel találkozott, akik egy „Kerékpárút” táblával mentek az úton, amit a kerékpárút mellől tulajdonítottak el. Felszólítására azt átadták, amit ő a Táncsics Mihály Művelődési Házban helyezett el. Kérte a tábla visszahelyezését.

Felmerült a kérdés, hogy van-e lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy ismételten kérje a Főváros felülvizsgálatát a Napsugár Óvoda körüli közlekedési anomáliák esetében. Nem kellene megvárni azt, míg ott is, mint a Dobó és a Grassalkovich utak kereszteződésénél balesetek ismétlődjenek meg. A válaszból kiderült, hogy semmi akadálya. Bár már kétszer volt bejárás az óvoda körül, de ismételten megoldást fognak sürgetni a témában. Ki kell vizsgálni, hogy miképpen lehet biztonságosabbá tenni a környék közlekedését.

Elhangzott, hogy a gyalogátkelőhely a Nyír utca és a Tartsay utca között elkészült. Ennek az ott lakók nagyon örülnek. Ígéretet kaptak arra vonatkozóan is, hogy a Tartsay utcai buszmegálló fedett várakozót kap. A válaszból kiderült, hogy ezzel kapcsolatban a polgármesteri hivatalhoz még semmilyen értesítés nem érkezett a Fővárostól.


A napirend előtti felszólalások keretében az alábbiak hangzottak el:

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a Vöröskereszttel kössön az önkormányzat megállapodást. A Magyar Vörös tulajkereszt akkreditált szervezet elsősegélynyújtó- képzés végzésére, melyre elsősorban az oktatási intézményekben, de a polgármesteri hivatalban is szükség lenne. Ilyen irányú képzés végrehajtására körülbelül 1,5-1,8 millió forint elkülönítésére lenne szükség, melynek fedezete az általános tartalék lenne.
A válaszból kiderült, hogy ezirányú tárgyalások már folynak a Vöröskereszttel, melynek helyi kirendeltségénél vezetőség váltás volt. Remélhetőleg az új vezetéssel minél hamarabb meg tud az önkormányzat állapodni.


Ezt követően a napirendeket tárgyalták a képviselők.

 • Javaslatot fogadtak el a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. (szokásos átvezetések elfogadása).
 • Javaslatot fogadtak el a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására. Az aktív korúak ellátására jogosultak részére a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, ha a segélyezett az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény bekezdése alapján az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. Erre vonatkozó szabályokat tartalmaz a jelenleg hatályos rendelet, de indokolt az egyszerűsítés és a pontosítás.
 • A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együtt: Nonprofit Kft-k) alapító okiratai alapvető rendelkezéseket tartalmaznak a felügyelő bizottságok létrehozására, működésére, hatáskörére vonatkozóan. Ezen túlmenően – az alapító okiratokban meghatározottak szerint – a felügyelő bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg, melyet a gazdasági társaság legfőbb szervének jóvá kell hagynia.
  A képviselő-testület (III.17.) Ök. sz. határozattal az alábbiakról döntött.
  „…a Budapest XXIII., Grassalkovich h út 140. fsz. 3.sz. (hrsz.:185916/0/A/3.) alatti 36+26 m2 alapterületű komfortos önkormányzati bérlakást a lakásállományból törli és azt a Budapest XXIII., Grassalkovich út 140. sz. alatti székhelyű Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. használatába adja.”
  Fenti határozatban nem rendelkezett azonban a képviselőtestület a használatba adás módjáról, időpontjáról és időtartamáról. Az alaphatározat többszöri módosításának bonyodalmának érdekében vált szükségessé a vonatkozó határozatok hatályon kívül helyezése, valamint tárgyi téma valamennyi kérdését érintő újabb határozat meghozatala, ezt követően pedig az alapító okirat módosítása.
 • A Közép – Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) c. pályázati felhívása keretében lehetőség nyílt helyi önkormányzatok fenntartása alatt működő általános iskolák és óvodák részére eszközbeszerzésre pályázni.
  Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Páneurópa Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Török Flóris Általános Iskola, Fekete István Általános Iskola, Grassalkovich Antal Általános Iskola, az I. sz. Összevont Óvoda Gyékény utca 1. sz. alatti feladatellátási hely és a III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1. sz. alatti feladatellátási hely orvosi szobájának minimum felszereltséghez szükséges hiányzó eszközök beszerzésére. A pályázat keretében az I. sz. Összevont Óvoda Gyékény utca 1. sz. alatti feladatellátási hely, a III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1. sz. alatti feladatellátási hely és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola orvosi szobájában vezeték nélküli internethozzáférés is lesz biztosítva. Továbbá beszerzésre kerül az általános iskolák részére 1 – 1 db orvosi bábu annak céljából, hogy a tanulók készségszinten sajátíthassák el az újraélesztéshez szükséges ismereteket.
  A pályázati kiírás értelmében a támogatási arány az elismerhető költségek 65 % – a, a pályázónak minimum 35 % önrészt kell biztosítania, amely összeg a pályázat esetében 1.226.668 Ft. Az önerőt az önkormányzat a 2009. évi költségvetés „Európai uniós és hazai pályázatok előkészítése és önrész” c. előirányzat terhére biztosítsa.
 • Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a BILK Logisztikai Zrt. és a BILK Kombiterminál Zrt. 430/2008. (IX.25.) Ök. sz. határozatával jóváhagyott, 2008.szeptember 25- én megkötött településfejlesztési szerződésben rögzítették, hogy a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ mellett a Hungária köztől Budapest XXIII. kerület közigazgatási határáig a korábban megépült zajvédő fal megmagasítására, valamint az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott területen fatelepítés végrehajtására kerül sor.
  A BILK Logisztikai Zrt. fásítási kivitelezési tervdokumentációt készíttetett el, mely több ütemre bontja a fásítás elvégzését, melynek végső határideje 2011. december 31. az önkormányzat 2009 tavaszán az Elvira utca és Orbánhegyi dűlő között lévő területet tudta kijelölni fásítás céljából a BILK társaságok részére. A társaságok 2009. április 23-án jelezték, hogy a rendelkezésükre bocsátott területre 171 db fát és 157 db cserjét ültettek el.
  A területet az önkormányzat ellenőrizte és az eltelepített növényanyag eredésére vonatkozóan minőségi kifogással élt. A fásítás nyomvonalának pontos meghatározása érdekében felmérési vázrajzot készíttetett, melynek birtokában pontosan megállapíthatóvá vált, hogy a beültetés ingatlanonként mekkora területet érint.
  Az önkormányzat vezetése tájékoztatást kért a BILK társaságoktól, valamint a MÁV Zrt-től és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a meglévő zajvédő fal megmagasítása ügyében. A társaságok jelezték, hogy a MÁV Zrt-től és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a településfejlesztési szerződésben foglalt határidőig (2008. 12. 31.) az előzetes vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulást nem sikerült beszerezniük, mivel az állami vállalatok feltételekhez kötötték azok kiadását. Az eljárás még folyamatban van, ezért az önkormányzat a határidő vonatkozásában kezdeményezte a szerződés módosítását.
  A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a településfejlesztési szerződés módosítása ügyében.
 • Engedélyezték a 2009/2010- ben indítható óvodai csoportok létszámát.
 • Tájékoztatót hallgattak meg az önkormányzat peres ügyeinek állásáról.
  A Magyar Köztársaság Kormánya a 1067/2005. (VI.30.) sz. határozatában a Ráckevei Duna -ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása c. nagyprojektet (RSD nagyprojekt) EU – támogatásra számot tartónak deklarálta. A nagyprojekt előkészítése elkezdődött, a beruházás négy projektelemre tagozódik. A „Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” c. projektelem a Ráckevei (Soroksári) – Duna – ág településeinek üdülőterületeinek szennyvízcsatornázására irányul.
  Budapest Főváros Önkormányzata és Soroksár Önkormányzata közötti megállapodás értelmében a Főváros ugyan átvállalta 2007. évtől a hiányzó kerületi csatornahálózatok megépítését, de az üdülőterületek kivételével. A Főváros beruházásában megvalósuló „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” projekt csak lakóövezetek szennyvízcsatornázását tartalmazza. A KEOP – 2009. – 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások c. pályázati kiírás keretében most lehetőség van az üdülőterületek szennyvízcsatorna-hálózatának megvalósítására.
  A „Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” c. projektelem megvalósítására 14 tagönkormányzat jogi személyiségű önkormányzati társulást hoz létre az előterjesztésben szereplő Társulási Megállapodás és Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően. A képviselő-testület a 400/2008. (IX.16.) Ök. sz. határozatával előzetesen kifejezte a megalakuló társuláshoz való csatlakozási szándékát.
  A képviselő-testület jóváhagyta a határozati javaslat mellékletét képező RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát.
 • Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulaj donában álló bérlakások közül két lakás üresedett meg bérlő elhalálozása, illetve a lakás pénzbeli térítés ellenében történő visszaadása miatt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzati lakásokat bérbeadás útján hasznosítja, hivatkozva az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 39/2004. (V. 26.) Ök. rend. 2. § (1) bekezdésének 1/a) pontjára.
 • Javaslatot fogadtak el a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosítására. A módosításra az áfa emelkedés miatt volt szükség.
  A soroksári általános iskolákban 2004. október 1-jétől folyamatosan 1000 tanuló számára naponta 2 dl tejet ( kakaót) biztosít az önkormányzat. A jelenlegi szerződés a SOLE-MIZO Zrt-vel 2009. január 5- től 2009. június 13-ig érvényes.
  A 2009. szeptember 1-től 2010. június 15-ig tartó időszakra közbeszerzési eljárást kell kiírni. A 2009. szeptember 1. és december 31. közötti szállítás fedezete a 2009. évi költségvetés céltartalékában biztosított. A 2010. január 1. és június 15-e közötti időtartamra az előzetes számítások szerint – ugyanazon feltételek fennállása esetén: 1000 tanuló/nap; iskolatej 44 Ft/db + ÁFA; kakaó 46 Ft/db +ÁFA – 6.500 e Ft-ra lesz szükség (ÁFA-val együtt) a megrendeléshez. A képviselő-testületet, előzetesen kötelezettséget vállalt a fenti összegre a 2010-es költségvetésben.

A napirendek tárgyalása után az alábbiak hangzottak el:

A Török utcai gyaloghíd környékén nagyon sok a szemét. Érdeklődtek az iránt, hogy ki ott az illetékes, a MÁV vagy az önkormányzat. A válaszból kiderült, hogy a terület a MÁV tulajdonában áll. Levélben meg is kereste őket a hivatal arra vonatkozóan, hogy szállíttassák el onnan a szemetet. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez a rész egy zárt terület, ami azt valószínűsíti, hogy a környék lakói hordták oda a szemetet.

Szintén felmerült kérdésként, hogy rendelkezik-e már a hivatal adatbázissal arról, hogy kik nem kötöttek még a kerületben hulladékszállítási szerződést.
A válaszból kiderült, hogy a hivatal megkapta a FKF. Zrt-től azoknak a listáját, akikkel az ő nyilvántartásuk szerint szerződésük van hulladékszállításra. Azoknak, akik ebben a listában nem szerepelnek a hivatal Műszaki Osztályáról leveleket küldtek ki, hogy amennyiben mégis rendelkeznek szerződéssel, azzal, illetve számláikkal fáradjanak be a hivatalba. Akik nem tudják bizonyítani, hogy rendelkeznek szerződéssel, azok ellen beindítják a hatósági eljárásokat.

Már korábban is felmerült problémaként, hogy Újtelepen a Tartsay utcában a virágüzlet előtt esőzés esetén hatalmas tócsában áll meg a víz. Igaz ez az út a Főváros kezelésében áll, de sürgetni kell a megoldást.

Szintén Újtelepen a Hrivnák Pál utcában az ELMŰ kábelfektetést végzett és járdaépítési kötelezettséget vállalt. A Tartsay utca és az Albert Gyula utcák közötti szakaszon nagyon sok minőségi kifogása van a lakosoknak. Hatalmas repedések vannak végig a járdán. Ennek kijavítását sürgetik.

Kérésként hangzott el, hogy a Felső-Dunasor és a Dobó utcák kereszteződésében kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkre nincsenek feliratok felfestve, ezért nem tudják a környék lakosai, hogy melyikben milyen hulladék helyezhető el. Kérték a szükséges felfestések pótlását.

Szintén kivizsgálást kértek az ügyben, mely szerint a Török utca és az Alsóhatár utcák kereszteződésénél van egy romos, elhanyagolt ház. Több esetben az utcára raknak ki régi bútorokat. Tenni kellene valamit a közterület rendben tartása érdekében.

Szintén korábbi felvetést ismételtek meg, amikor a szervizút Rézöntő és a Domonkos utcák közötti szakaszának vízelvezetési problémáját részletezték. Mivel az egyik legmélyebb ponton nincs elvezetés, ott állandóan összegyűlik és megáll a csapadékvíz. Ismét a javítását sürgették.

Felvetődött, hogy az M0-ás építkezése során a Schwarzmüllertől Soroksár felé eső részen fakivágások történtek. A kérdés arra vonatkozott, hogy hol fogják pótolni a kivágott fákat. A válaszból kiderült, hogy az építkezés során Soroksár nem szakhatóság, engedélyeket nem adott ki a fakivágásra. A hivatal utána fog érdeklődni, mi szerepel a tervek között.


KÖZMEGHALLGATÁS

A törvényi kötelezettségnek megfelelően Geiger Ferenc polgármester először a Soroksár Önkormányzata által alapított közalapítványok (Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány, Klébl Márton Közalapítvány, Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány, Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány, Soroksár Sportjáért Közalapítvány, Soroksári Dunáért Közalapítvány) működéséről számolt be. Az eseményen fogadták el a képviselők a beszámolókat és a közhasznúsági beszámolókat.

A közalapítványok működésének tárgyalása után a lakossági kérdések, felvetések hangzottak el.

Mint már korábban is, ismételten kérték a Hősök terén, illetve Újtelepen az új játszótéren ivókutak kiépítését. A válaszból kiderült, hogy a megvalósítás folyamatban van, de a műtárgyakat az ÁNTSZszel is engedélyeztetni is szükséges. A polgármester azon reményének adott hangot, hogy miután elkészülnek a kutak, nem fogják azokat megrongálni vagy nem rendeltetésszerűen használni.

Felmerült a Szentlőrinci út világításának kérdése. A válaszban utalt a polgármester arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat (az ő kezelésükben van az út) bevállalta, hogy idén megoldja a közvilágítást. Remélhetőleg teljesíti is az ígéretét. A fővárosi költségvetésben szerepel a beruházás, ha annak szűkítésére nem lesz szükség az év során, akkor megvalósul a közvilágítás. A kérdést feltevő lakos azt indítványozta, hogy a világítás elkészültéig a fényvisszaverő műtárgyakon túl helyezzenek ki narancssárga csíkokat, ami szintén kissé viszszafogná a gyorshajtókat.

Panaszként hangzott el, hogy a közterületeken, különös tekintettel a külterületekre nagyon elszaporodtak a kóbor kutyák, melyektől sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet biztonságosan közlekedni.
Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy sajnos sokan nem tartják be az állattartási rendeletet. Az utcán kóborló ebek elszaporodnak, és a jogszabályi előírások miatt még külterületen is tilos a kilövésük. A lakosoknak és az önkormányzatnál dolgozó mezőőröknek nincs más lehetőségük, mint bejelenteni az ebrendészeten, akik időnként begyűjtik a kóbor kutyákat. Sajnálatos módon ez nem jelent elégséges megoldást.

A Hősök tere lámpáinak HÉV-vel történő összehangosítását kérték a lakosok. Véleményük szerint ez megoldható lenne úgy is, hogy a sínekhez érzékelőt szereljenek, mely akkor állítja pirosra a Hősök terei lámpákat, mikor már közel van a HÉV. Jelenleg olyan korán vált a lámpa, hogy percekig állnak és torlódnak fel a gépjárművek a téren, míg a HÉV elhaladtával újra zöldre vált. Ha két HÉV érkezik közel azonos időben, akkor még rosszabb a helyzet.
A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat számára is ismert a probléma, már többször kérték a BKV-tól a megoldást. Sajnos a HÉV jelzőrendszere nagyon régi, elavult. A csomópont közlekedési lámparendszere pedig bonyolult, és a HÉV rendszere ezt sokszor meg is „bolondítja”.

Szintén a HÉV közlekedésével kapcsolatban panaszkodott lakos, hogy a Grassalkovich út mentén álló házak falai repednek, mert a sínek és a talpfák olyan rossz állapotban vannak, hogy a HÉV elhaladtával beremegnek az épületek.
Geiger Ferenc elmondta, hogy sajnos tisztában vannak a problémával, jelezték is a BKV felé. Azt javasolta, hogy akár az összes érintett tulajdonos együttesen forduljon a BKV felé kártérítési igénnyel.

Hatástanulmányt kértek a Tárcsás úti vasúti átjáró forgalmi rendjének megváltoztatására, mert nem elég, hogy a sűrű vonatközlekedés miatt sokszor percekre áll a forgalom, de nyitott sorompónál is feltartja a haladni vágyó gépjárműveket a környék utcáinak több irányban engedélyezett forgalma.

Volt lakos, aki Soroksár honlapjáról töltötte le a közlekedési koncepciót, melyet tanulmányozva úgy értelmezett, hogy az Erzsébet utcában felüljárót kíván a jövőben létesíteni az önkormányzat, melyet az ott lakók határozottan elleneznek.
Szrimácz Ferenc utalt arra, hogy már többször elmondta, Soroksárnak ilyen tervei nincsenek. A Fővárosi Önkormányzat szerepeltette a 2020-ig terjedő fejlesztési koncepciójában a Vecsés utca nyomvonalában egy aluljáró létesítését. Soroksár Önkormányzatának az időrendi sorrenddel kapcsolatban vannak elvárásai. A megvalósítást csak az elkerülő út kiépítése után tartja elfogadhatónak.

A Szitás utcából érdeklődtek, készült- e arról hatástanulmány, hogy az utca végénél épülő lakópark mennyiben fogja befolyásolni a környék forgalmát.
Geiger Ferenc elmondta, természetesen készült hatástanulmány. A környékről a Fakopács, a Középtemető, a Sínpár utcákon, valamint Zsellérdűlőn keresztül levezethető lesz a lakópark forgalma.

Már sokadszor téma volt a Molnár-szigeten a Molnár utca kiszabályozása. A rendezési terv szerint a Főváros 14 m-es szélességet ír elő. Az utca szélessége nem éri el a 10 métert. Kisajátításokra az önkormányzatnak nincs pénze. Az ingatlan tulajdonosok pedig nem akarnak lemondani a szükséges részről. A Főváros nem foglalkozik azzal a kéréssel, hogy engedélyezzék a keskenyebb útszélességet, hiszen egy 10 méteres szélességben is elférnek a közművek. A Fővárosnak azonban nincs csak megbízott főépítészük, aki nem akar dönteni az ügyben. Kérdésként merült fel, hogy mi az önkormányzat elképzelése a zárt kertes részekkel. A válaszból kiderült, hogy az ingatlanok nagy része méreteit tekintve nem felel meg a rendezési terveknek. Az ingatlan tulajdonosok érthető módon nem akarnak osztatlan közös tulajdoni bejegyzést a szomszédokkal. Amíg ez a helyzet fennáll, addig nem lehet semmit tervezni a területen.

Szintén a Molnár-szigettel kapcsolatban hangzott el, hogy tavaly össze lett hívva a vízbekötéssel kapcsolatban fórum. A víz be is lett vezetve, befizették a 150-150 ezer forintos hozzájárulást. Most, hogy be akarják kötni a vizet, a Vízművek kiküldött nekik papírt arról, hogy további 150-170 ezer forint közötti összeget fizessenek bekötésenként hálózatfejlesztés címen. Ő ezt felháborítónak tartja, mert a vezeték a Vízművek vagyona.
A polgármester ígéretet tett arra, hogy levelet ír a Vízműveknek, mert ő sem ért azzal egyet, hogy lakossági hozzájárulással megépítette az önkormányzat a vezetéket, ami nem is a saját vagyonát képezi, és még hálózatfejlesztési hozzájárulást is kérnek.

Elhangzottak még kérdések útépítésekkel kapcsolatban. A polgármester elmondta, hogy azokra az utcákra, melyek kiépítését a 2009. évi költségvetésben szerepeltették, már kiírták a közbeszerzési pályázatokat, folyamatban vannak pályázatok is. A nyáron elkezdődnek az építések és október környékén átadásra kerülnek.

A fent jegyzett lakossági kérdések mellett Kivágó Ivánné alpolgármester asszony személyéről megjelent írásokkal kapcsolatban szólaltak többen fel. Felháborítónak tartották, hogy valakit magán-és hivatali életében oly módon meghurcoljanak ahogy ezt tették. Egy lakos az 1. sz. választási körzetből, ahol Kivágó Ivánné már a harmadik ciklus óta képviselő, több lakótársának felhatalmazását bírva mondta el véleményét. A SORKÖZ- ben megjelent írást több szempontból is elfogadhatatlannak tartotta. Annak nemcsak tartalmával nem tud azonosulni. Azon túl, hogy valótlanságokat tartalmaz, – egy élet munkájával létrehozott három generációs családi házat mutat be felnagyítva. Később összemos olyan múltbeli eseményeket, más kiadványokból összeválogatott fényképeket, melyekhez Kivágónénak köze sem volt. A cikk szerzője annyira „gerinces” volt hogy nevét már nem merte aláírni. Mint elmondta, még emlékszik arra, mikor az alpolgármester asszony először jelöltette magát, ismertető anyagain egyértelműen szerepelt, hogy hol dolgozott korábban, milyen tevékenységet végzett. Képviselőként mindig mindent megtett a körzetében lakók érdekében. Rendszeresen tartja a fogadóóráit, hogy állandóan tájékozódhasson a lakosok problémáiról. Szégyenletesnek tartották, hogy valakit így meghurcoljanak, ha semmi jogelleneset, semmi törvénytelen dolgot nem tett sem magán, sem gazdasági és közéleti szerepében.
Az elhangzottakra a FIDESZ-Összefogás Frakció vezetője, Egresi Antal reagált. Mint elmondta, azoknak a dolgoknak a valóságtartalmával, melyek megjelentek az újságban, nincsenek tisztában. Azt azonban mindenki tudja, hogy a múlt rendszerben milyen atrocitásoknak voltak kitéve más lakosok. Sokaknak a karrierje tört ketté. Soroksárról sok embert kitelepítettek. Sok soroksári ezekből a cikkekből tudta meg, hogy Kivágó Ivánné az idegenforgalmi területért volt felelős. Rengetegen gondolják úgy, hogy akik külföldről érkeztek Magyarországra rokonaikhoz, azokat megfigyelhették. Erre utasítást adtak. Persze nem biztos, hogy így volt, de sokan ezek után az újságcikkek után így gondolják. Szerinte ennek megvitatására nem egy közmeghallgatás alkalmas, hanem esetleg egy másik megoldást kellene rá találni.
Ezt követően érintettsége okán Kivágó Ivánné kért szót. Elmondta, ha valakinek bármilyen kérdése volt vagy van vele kapcsolatban, megkereshette volna őt. Ő szívesen adott volna bármilyen felvilágosítást. Mint ahogy az már egy lakostól el is hangzott, ő már korábban informálta a lakosokat arról, hogy hol dolgozott. A Belügybe a Központi Statisztikai Hivatalból hívták. Ott dolgozott évtizedekig, a rendszerváltás után is, és onnan ment nyugdíjba. Amit a tevékenységéről írnak és mondanak, megdöbbentik. Például hogy említheti bárki is vele kapcsolatban a kitelepítést. Hogy lehetett volna benne három éves korában.
Ő mint többször elmondta, a Nemzetbiztonságnál dolgozott. A Titkosszolgálat három csoportfőnökségre volt felosztva, III/I. Hírszerzés. III/II – Állambiztonság – 1989-től Nemzetbiztonság – Belső Biztonsági Szolgálat. III/III. Belsőelhárítás/ ez a rendszerváltás után megszűnt. A III/II-es csoportfőnökség fő feladata a Magyar (Nép)köztársaság védelme az ellenséges hírszerző szervek tevékenységével szemben, annak felderítése, megszakítása, leleplezése. Ez a mai feladat is. Igaz akkor más rendszer volt. De ők nagyon sokan abban a társadalomban éltek és dolgoztak, tanultak azért, hogy jobb legyen az országnak és állampolgárainak. Mindenki azt a társadalmat szolgálja, amelyikben él. Tudomásul kell venni, hogy a titkosszolgálatokra mindenhol szükség van, függetlenül attól, milyen rendszer van. A kémelhárítás az országot és annak polgárait védi. Különben megjegyzi, hogy minden pártnál különböző funkcióban ott vannak a III-as Főcsoport – Főnökségben korábban dolgozók nevei. Éppen ezért nem kellene sárt dobálni azokra, akik továbbra is mint pártot, az MSZP-t választották. Tehát javasolta, hogy akár vele, akár az egykori kémelhárítókkal, ügynökökkel kapcsolatban a vitát ne egymás között folytassák le. Ezügyben minden párt söpörgessen először a saját háza táján, mielőtt más portája előtt tenné ezt. Útlevelek elbírálása nem a kémelhárítás feladata volt, azzal az útlevél osztály foglalkozott. Ha valakinek útlevélkérelmét elutasították, azt meg kellett indokolni.
Arra a megjegyzésre, hogy a Magyarországra – főleg német nyelvterületről – érkező rokonlátogatókat megfigyelték-e, elmondta, hogy a német turisták megfigyelésére kelet-német állampolgárok jöttek az országba. Ehhez neki, és a csoportjának semmi köze nem volt.
Demszky főpolgármester úr viselkedésével kapcsolatban elmondta, nagyon csodálkozik azon, hogy nem volt tisztában az ő tevékenységével. Nem hiszi, hogy valóban azt hitte, hogy bármilyen megfigyelésével kapcsolatban állt volna. Az eset óta – vagyis hogy nem eskette őt fel – nagyon sokan keresték már meg azzal kapcsolatban, hogy vajon mitől fél ennyire 20 év után a főpolgármester úr. Néhány nap alatt többet tudott meg róla, mint évtizedek alatt, és az a véleménye, bár ne tudná ezeket a dolgokat.
Befejezésül elmondta, hogy az idő kevés lenne arra, hogy mindent elmondjon, amit szeretne, de bárkinek rendelkezésére áll bármikor, ha akár a volt munkájával, akár anyagi helyzetével kapcsolatban kérdése lenne. Itt még hozzátette a SOR-KÖZ-ben megjelent cikkel kapcsolatban, hogy sajnos nincs Mitsubishi Pagero-ja, ami a házuk előtt áll, nem az övék. Mint ahogy sok minden más sem, ahogy az újságban szerepel.